• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

„Naseljavanje Viz@ntije“ – vizuelno-pikarski roman Milivoja Anđelkovića

El. pošta Štampa PDF

Roman „Naseljavanje Viz@ntije“, po formi nalik na pikarske romane, u nekim aspektima je prvi u našoj književnosti – prvi vizuelni roman i prvi roman u kome je polazište glavnih junaka jedan Internet-sajt, elektronski grad (kako i doliči srpskom romanu, glavno okupljalište u tom gradu je kafana, u ovom slučaju pod nazivom „Kod Južne Kapije“).

Kafana „Kod Južne Kapije“ je polazište za mnoge izlete, i mesto u koje se šestoro glavnih junaka vraća nakon pustolovina u budućnosti, alternativnoj sadašnjosti i prošlosti starih Slovena, pustolovina koje, kao što to ide u pikarskim romanima, uglavnom preživljavaju uz pomoć sopstvene dovitljivosti, premda im povremeno pomaže i Pramajka-idol iz Lepenskog vira. Susreću se sa staroslovenskim i antičkim božanstvima, plemenskim vođama iz prošlosti, šoumenima i biznismenima iz budućnosti. Tokom svih svojih pustolovina, likovi pokušavaju da pronađu način da sopstveni svet nekako spasu, što može biti viđeno kao odjek naše svakodnevice i pokušaja da se opstane u današnjem svetu.

Milivoj Anđelković se u ovom romanu obilato služi slikama – roman sadrži 350 fotografija skinutim sa Interneta, a dobijenim putem upita na određene ključne reči iz romana. Fotografije nisu tu tek kao ilustracija, već čine integralni deo romana, i međusobno se nadopunjuju sa tekstom.

Autor sa Interneta nije „skinuo“ samo slike, već i način komunikacije – tako, ime jednog od likova je ka5an 5ar 5rović (nikako kapetan Petar Petrović, to su različita imena!), sastaju se na amika.rs, neko se oglasi sa: „0tv0r# Pl@v@ Vr@t@!”... Pritom, to je toliko umešno izvedeno da se prirodno uklapa u tekst; u pitanju nije nikakvo nasilno korišćenje žargona mladih, već za potrebe ovog romana kreiran autentičan stil koji kao takav odlično funkcioniše.

„Naseljavanje Viz@ntije“ je jedan od onih eksperimentlanih romana o kojima bi se mogle pisati poduže analize, a da se i dalje tek u maloj meri dotakne svega što je u knjigu ušlo – božanstva stara i pradrevna i nova, problemi opstanka, Internet, napadni Fejsbuk, Platonova pećina, problemi komunikacije, kupovina i prodaja svega... Sa druge strane, kao pikarski roman se sasvim lako prati, za to nikakve analize nisu neophodne, i na čitaocu je da se udubi koliko mu to odgovara, uz mogućnost da, kombinujući tekst sa fotografijama, stvori nešto sopstveno.

„Naseljavanje Viz@ntije“ je roman koji se poigrava čitaocem, i pušta čitaoca da se poigra njime.

Ivana Milaković