• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Knjiga o Kišu

El. pošta Štampa PDF

„Knjiga o Danilu“ Save Babića je svedočanstvo o velikom piscu i prevodiocu Kišu, ali i o čoveku Danilu koji se na ovim našim trusnim područjima susretao sa mnogobrojnim problemima, što ga nije sprečilo da nam pruži neka od najboljih književnih i prevodilačkih dela kako u ovoj zemlji, tako i van nje. Istovremeno, to je knjiga i o Savi Babiću, takođe prevodiocu, i o njegovom odnosu sa Kišem.

„Knjiga o Danilu“ se sastoji iz tri celine, s tim što je druga dalje podeljena na četiri dela. Prva celina nosi naziv Rujevina na zabatima, i u njoj su delom Babićeva zapažanja o nekim Kiševim delima (Grobnica za Borisa Davidoviča i Bašta, pepeo), delom o nekim Kiševim prepevima (Babić se nije uvek slagao sa Kiševim rešenjima, i svoje neslaganje obrazlaže uz svo dužno poštovanje), a delom o odnosu Kiša prema mađarskim autorima koje je rado prevodio i čije je stvaralaštvo imalo dodirnih tačaka sa njegovim. Sve je to prožeto prisećanjem na čoveka Danila, i tugom zbog njegove smrti.

Druga celina, Širenje granica, je podeljena na četiri dela: „Povratak starog, dobrog časopisa“, o Simpozionu, nekadašnjem novosadskom časopisu na mađarskom jeziku, kasnije vaskrsnutom i objavljivanom u Vespremu u Mađarskoj, i tekstovima o Kišu koji su u njemu objavljeni, a koje bi vredelo prevesti i objaviti i na srpskom; „Dokazi“, dalje podeljeni na „Peter Božik: Beleška o belešci“, kratak tekst o mislima upućenim Danilu Kišu, i „Oto Tolnai: Nežnije“,  poduži Tolnaijev tekst o Kišu, a u formi pisma punog digresija upućenog Mirjani Miočinović, dugogodišnjoj Kiševoj supruzi; „Kiš i Petri“, o odnosu Kiša i mađarskog pesnika Petrija, uz dodatak o Petrijevoj smrti; i „Atila Pesnik Jožef“, o Jožefu kao jednom od poslednjih velikih pesnika 20. veka, i Kiševom prevođenju Jožefa.

Poslednja celina, Koncept, pismo i komentari, obuhvata Babićevu odiseju rada na Kiševom Porodičnom cirkusu, naročito romanu Bašta, pepeo, detaljnu analizu tih dela, pokušaj razlučivanja dokumentarnog od fikcije, pronalaženje korišćenih dokumenata – a sve je to dobrim delom rađeno dok se Babić borio sa zloćudnim tumorom, pa je dosta iščitavanja i razmišljanja obavljeno u bolničkoj sobi.

„Knjiga o Danilu“ je knjiga o Danilu Kišu kao piscu, prevodiocu i čoveku, o ljudima sa kojima je sarađivao, čija je dela prevodio i koji su na njega uticali, a uz to je i svedočanstvo o dobu u kome je sve što se radi politika, želeli to stvaraoci ili ne; a najviše je o neumornim, kreativnim ljudima koji stvaraju u nemogućim uslovima i od stvaranja ne odustaju.