• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Mirjana Detelić

El. pošta Štampa PDF

Mirjana Detelić je rođena u Beogradu, 27. decembra 1950. Doktorirala 1992. na temi Poetika prostora u srpskoj deseteračkoj epici. Jedno vreme predavala narodnu književnost na Filološkom fakultetu u Nišu. Zaposlena u Balkanološkom institutu SANU kao naučni savetnik.

MONOGRAFIJE

Mitski prostor i epika, SANU & AIZ "Dosije", Posebna izdanja SANU, knj. DCXVI, Odeljenje jezika i književnosti knj. 46, Beograd, 1992 (april 1993), 347 str. (monografija); Nagrada "Stanislav Vinaver" za najbolju prvu knjigu na srpskom jeziku u 1993. godini.

Urok i nevesta. Poetika epske formule, Balkanološki institut SANU i Centar za naučna istraživanja u Kragujevcu, Beograd, 1996, 232 str. (monografija).

Gradovi u hrišćanskoj i muslimanskoj usmenoj epici, Balkanološki institut SANU, 2004. CD—Rom (monografija).

Beli grad. Poreklo epske formule i slovenskog toponima, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 93, Beograd 2006 (monografija, koautorski sa Marijom Ilić).

Epski gradovi. Leksikon, Balkanološki institut SANU, Posebna izdanja 84, Beograd 2007. Nagrada "Povelja zlatna srpska književnost" (Filološki fakultet, fond prof. Arnautovića) 2008, i Nagrada Vukove zadužbine za nauku u 2008.

PRIREĐENE KNJIGE

Srpska književnost u emigraciji 1941—1991, SANU, "Književnost", 1991/9—10, 1291—1342, p.o.

Od mita do folka, Liceum 2, Kragujevac, 1996.

Kult svetih na Balkanu, Liceum 5, 2001.

Kult svetih na Balkanu II, Liceum 7, 2002.

(Zlo)upotrebe istorije u srpskoj književnosti od 1945. do 2000. godine, Liceum 11, Kragujevac 2007.

STUDIJE, ČLANCI, PRIKAZI

"Svet — nesmiren i nezaustavljiv". Pogovor u knjizi: Tomas Hardi, Žena s maštom i druge pripovetke, "Reč i misao", jubilarno kolo, Beograd 1976, 123—130.

"Magijsko i okultno u teorijskim radovima i poeziji V. B. Jejtsa", Književnost 1—2, 1982, 210—230.

"Povodom Stihije Milutina Petrovića", III program RB I/60, 1984, 39—42.

"Osobine poređenja kod Rakića i Disa", Srpski simbolizam — tipološka proučavanja, Naučni skupovi SANU XXII/4, 1985, 485—499.

"Poslovičko poređenje i poslovica", Zbornik MS za književnost i jezik XXXIII/2, 1985, 349—375.

"Modeli epskog i obrednog prostora u Ženidbi Dušanovoj", Književna istorija XIX, 73—74, 1986, 33—43.

"O ontološkom statusu trivijalne književnosti", Trivijalna književnost, Beograd 1987, 62—66.

"Čitanje prostora u Vukovoj pesmi Ženidba Dušanova", Sopoćanska viđenja 7, Novi Pazar 1988, 114—125.

"Poetika fantastičnog prostora u srpskoj narodnoj bajci", Srpska fantastika — natprirodno i fantastično u srpskoj književnosti, Naučni skupovi SANU XLIV/9, 1989, 159—168.

"Epski motiv smrti u gori — smrt pod prstenom", Sopoćanska viđenja 8, 1989, 61—65.

"Epsko polje Kosovo između neba i zemlje", Sopoćanska viđenja 9, 1990, 25—31.

"Ka poetici prostora u srpskoj deseteračkoj epici", Književna istorija, nova serija XXIII/85, 1991, 7—27.

"What Does Literature Do to Magic and Why?", The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Papers of International Conference, Belgrade, Library Vuk Karadžić, 1994, 39—44.

Vuci, sveci i ostali, Književnost 1994/10—11; Lettre internationale 4/94, 1098—1102.

O mogućnostima rekonstrukcije mitskog lika svetog Save u srpskoj deseteračkoj epici, Balcanica XXV—1, 1994, 257—264.

Šta književnost radi magiji i zašto?, Reč 6, 1995, 77—80.

Ka poetici epske formule, Književna istorija XXVII/97, 1995, 321—347.

"The Function and Significance of Formula in Serbian Decasyllabic Epic Poetry", Balcanica XXVII/1996, 217—249.

"Tuđinka i stranac. Još jedno čitanje Anikinih vremena", Sveske Zadužbine Ive Andrića 13/1996, 124—138.

Predgovor. O ovom zborniku, Od mita do folka, Liceum 2, 1996, 7—14.

"Magla i maglići. Jedno teorijsko pitanje", Književna istorija, XXVIII/100, 1996, 399—411.

"Od mita do formule. U čast Alojza Šmausa", Mit. Zbornik padova, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Novi Sad 1996, 13—20. /septembar 1997/

"Kliše i formula kao sredstva za kodiranje kostiju i mesa u narodnim bajkama", Kodovi slovenskih kultura 2. Hrana, 1997, 101—128.

"Čekajući vrlog Fortinbrasa." Prikaz časopisa Kodovi slovenskih kultura 1, Književna istorija 101, 1997.

"Varke. O koncepciji prostora u Andrićevoj Travničkoj hronici", Iz književnosti. Poetika — kritika — istorija, Zbornik radova u čast akademika Predraga Palavestre, uredio Miodrag Maticki, Institut za književnost i umetnost, Beograd 1997, 277—286.

"Sveta Petka i petak", Istočnik 24, 1998 (zima ’97), 66—76.

"Blažena distanca: o govoru i priči u Prokletoj avliji", Sveske Zadužbine Ive Andrića 14, 1998, 157—164.

"Zašto se pričaju priče", pogovor u knjizi: Svetlana Bezdanov Gostimir, Bajka u svetu medija, Institut za film, Beograd 1998, 189—194.

Flesh and Bones: On Literary and Real Codes in Fairy Tales, Balcanica XXIX/ 1998, 269—305.

"Zašto se pričaju priče", Inovacije u nastavi. Časopis za savremenu nastavu, Beograd, 3/98, 1999, 51—53.

"Naši i njihovi gradovi", Lipar 2, Kragujevac, 1999.

Mesto susreta ljudskog i neljudskog sveta u epici (Prilog proučavanju uzajamnog dejstva književnih i neknjiževnih činjenica u modelovanju epskog teksta), Raskovnik 95—98, 1999, 120—135. /april 2000/

"Žena na kapiji", Sveske Zadužbine Ive Andrića 17, 2000, 245—260.

O stidu, strahu, krivici i besu, Književne novine LIII, 1015/1016, 2000.

"Mesto erotike u srpskoj usmenoj epici", Erotsko u folkloru Slovena, Beograd, 2000, 399—414.

"Naši i njihovi gradovi: dva modela grada u srpskoj usmenoj epici"', Lipar, Kragujevac, 1/2(2000), 8—11.

"Sveti Sisin u sivoj zoni usmene književnosti", Istočnik, 35—36/2000 (2001), 99—114.

O ovom zborniku, Kult svetih na Balkanu, Liceum 5, 2001, 7—9.

"Sveta Petka u sivoj zoni usmene književnosti", Kult svetih na Balkanu, Liceum 5, 2001, 123—137.

St. Sisinnius in "twilight zone" of oral literature, Studia mythologica slavica 4, Ljubljana/Udine 2001, 225—240.

Upotreba epske formule u izgradnji motiva smrti pod prstenom, Glas Odeljenja jezika i književnosti SANU, CCCXCIV/19, 2002, 37—48.

"Kult svetih na Balkanu drugi put", Kult svetih na Balkanu II, Liceum, 7/2002, 7—8.

"St Paraskeva in the Context of the Balkans", Cult and Culture, TASC — Goettingen 2003 (zbornik radova sa naučnog skupa, u štampi).

"The epic towns project", Zeitschrift für Balkanologie, 39 (2003) 1, 1—13.

"El uso de la formula epica en la composicion del motivo de la muerte de la prometida", Baladas y leyendas populares en Espana y en Yugoslavia / Narodne balade i predanja u Španiji i Jugoslaviji, Aula Virtual Belgrado / Učionica Servantes, Beograd 2003, 47—66.

"Tradicija i nacionalni identitet u obrazovanju", Identitet kao osnova tranzicije, Beograd 2004 (zbornik radova sa okruglog stola), 38—42.

"Tipovi ljudskih naselja u epici: selo", Lipar VI/19—20 (2004), 47—51.

"Kuća, selo i grad u usmenoj epici", Privatni život u srpskim zemljama u osvit modernog doba, priredio Aleksandar Fotić, Clio, Beograd 2005, 115—141.

The Place of the Symbolic City in Construction of National Imagery (A Case of Balkan Folklore: Two Models of Epic City), Balcanica XXXV/2004, 171—184.

Predstava o gradu kao element ideološke osnove epske poezije, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik LIII/1—3, Novi Sad 2005, 45—57.

The Place of the Symbolic City in Constructions of Nation and Religion: A Case of Balkan Folklore, Enter Text 5.2, Autumn / Winter 2005, 78—89.

Beli dvor i beli grad u epskoj poetici, Glas Odeljenja jezika i književnosti SANU 23, Beograd 2007, 109—119.

"O poslovicama i knjigama", predgovor u: Milan Z. Vlajinac, Poljska privreda u narodnim poslovicama, Beograd 2007, XVII—XXIII.

"Slavery in the West Balkans: history and oral tradition", Grenzuberschreitungen: Traditionen und Identitaten in Sudosteuropa. Festschrift fur Gabriella Schubert. Herausgegeben von Wolfgang Dahmen, Petra Himstedt—Vaid und Gerhard Res104 sel. Wiesbaden 2008 (Balkanologische Veroffentlichungen Bd. 45), pp. 62—71.

"Formulativnost i usmena epska formula: atributi belo i junačko u srpskoj deseteračkoj epici", Srpsko usmeno stvaralaštvo — zbornik radova, Institut za književnost i umetnost, Beograd 2008, 119—145.

Viteške životinje u usmenoj deseteračkoj epici, Glas CDIX SANU, Odeljenje jezika i književnosti 24, Beograd 2008, 131—190.


Poslednje ažurirano ( petak, 24 februar 2012 15:30 )